Ålesundsolyckan

Ålesunds olyckan 1868, en tragedi som påverkade hela Sotenäset.


52 från Sotenäset drunknade, 27 av dessa har jag släktskap med och dessutom 5 som var ingifta,

Min farfarsfar Samuel Persson Sanne hade 2 bröder som omkom i stormen.     / Leif Sanne

Publicerad i GT 20 dec. 2014 av Ellen Mattsson.