Historien

Historien om Kungshamns Bildarkiv.

Mitt emot "Sol Adelinas" hus på Hotellgatan i Gravarne, numera Kungshamn, låg huset med Erikssons Café.

(till vänster på bilden - Konsum, där nuvarande Swedbank har sina lokaler idag).
På andra våningen i Erikssons Café fanns ett bibliotek inrymt. Halvard Larsson var bibliotekarie och förutom böcker fanns det mest vykort att titta på, plus dåvarande landsfiskals Forsströms bilder. Det kan nämnas i sammanhanget, att både landsfiskal Forsström och Halvard Larsson var inflyttade till Gravarne, men detta till trots hade de ett brinnande engagemang och intresse för samhället och det tog sig i uttryck av att de ständigt gick med en kamera hängandes på magen. Inte nog med det, de dokumenterade varje bild i ord, vilket vi i bildarkivet är väldigt tacksamma för idag.

(Sol Adelinas hus revs 1955)

Biblioteket i Erikssons Café flyttades senare till en lokal i källaren i gamla Folkets Hus. När detta hände hade landsfiskal Forsström gått i pension och med det donerade han sina bilder till kommunen och med dem följde också Halvard Larssons bildskatt.
Biblioteket blev kvar en tid i källaren i gamla Folkets Hus, innan det var dags att flytta från källaren till vinden.


Ca 1992 bildade PRO i Gravarne under ledning av Rune Svensson, en studiegrupp vars uppgift var att kartlägga Gravarne, Bäckevik och Tångens fastigheter, för att sedan ges ut i bokform. Gruppen bestod av Anna-Lisa Jonsson, Brita Levén Karlsson,

Ethel Wingård, Betty Bengtsson, Inga Bengtsson, Rune Svensson, Henry Bennis och Helge Ivarsson. (Åke Brodén, Gösta Andersson och Nils Bengtsson ej med på bilden).

Man träffades en gång i veckan under 4-5 år i kommunkontorets undre regioner, där man rotade i gamla handlingar.
I början av 1996 hade man inhämtat alla de otaliga uppgifter som behövdes. Men nu var man i ett läge där bilder från samhället kunde vara väl till pass i Kungshamnsboken, som den fick heta.
Det var nu Forsströms och Halvard Larssons bilder kom i ljuset igen och man hittade en ovärderlig skatt på biblioteket. Personalen ville inte att arkivet skulle vara ”offentligt”, eftersom de var rädda om bildskatten, utan besökare fick begära att kolla i pärmarna, då arkivet var liksom "off side" av biblioteket.

Kungshamnsboken gavs ut på hösten 1996 och är en väldokumenterad och intressant läsning från den tidigaste bosättningen i Kungshamns församling med massor av fina gamla bilder och berättelser, såväl som dokumentation om vem/vilka som bodde i de olika fastigheterna. Det var Helge Ivarsson, som valde ut bilderna från Halvard Larsson och Forsströms bildskatter. Det var också Helge Ivarsson som grundade Föreningen Kungshamns Bildarkiv.
Kungshamnsboken blev en succé och storsäljare bland Kungshamnsborna och faktiskt övriga Sverige också, då många utflyttade Gravarnebor fortfarande har kvar sina rötter och kärlek till samhället.
Efter att Kungshamnsboken var utgiven infann sig en tomhet bland författarna. Man kände, att alla dessa fantastiska bilder, som man fått förmånen att fördjupa sig i, kunde bara inte bli liggande gömda i biblioteket. Allmänheten måste få ges tillfälle att njuta av dem också. Det var ju deras historia som kunde beskådas i de mest fantastiska svartvita bilder.

Året var 1997 och Föreningen Kungshamns Bildarkiv bildades under ledning av Helge Ivarsson, som ordförande. Föreningen vände sig till folket i samhället och bad de komma in med deras gamla bilder, som de antingen skänkte eller blev skannade. Bildarkivet var till en början inlemmat i Kungshamns Hembygdsförening, men 2003 bildades en egen förening med Helge Ivarsson, som fortfarande var ordförande.
Övriga medarbetare i arkivet var: Inga Bengtsson, Betty Bengtsson, Henry Bennis, Rune Svensson, Ingrid Hansson, Göte Wall. Helge blev ordförande, Göte kassör och Ingrid sekreterare

I och med uppbrottet från hembygdsföreningen började också en flyttkarusell för Kungshamns Bildarkiv, då man inte hade någon egen lokal.
Ca 1997-98 flyttade bildarkivet till Abbagården, där man hade sin första bildutställning i spegelsalen.
Efter Abbagården gick flytten till hemvärnsgården vid Ödegården, Väjern. Men den sejouren varade endast några månader.

Efter hemvärnsgården hamnade bildarkivet nere på ångbåtsbryggan där kommunens hamnkontor var förlagt och där vi fortfarande huserar.
Till en början fick vi bara disponera ”köket eller kontoret”, men efter hamnkaptenen gått i pension och rutinerna för hamnen ändrades, har vi hela byggnaden. Så länge vi fanns i köket hade vi ingen möjlighet till att visa bildutställningar, men en sommar fick vi låna en lokal i Kungshamnsfiskarnas hus.
Vi i Föreningen Kungshamns Bildarkiv jobbar med att tillvarata och bevara de gamla bilderna från samhällena, personer som bott och verkat där, dess näringar och utveckling genom åren. Vi har c:a 6000 bilder i pärmarna, som allmänheten har tillgång till. Våra bilder omfattar samhällena Gravarne, Bäckevik, Fisketången, Väjern, Hovenäset o Örn. Bilderna visar också de typiska näringsverksamheterna - fiske, sten,- och konservindustrin samt övrig sjöfart, idrott, kyrkan, skolan, personer och kommunal verksamhet. Även händelser som skett under åren, t ex olyckor till sjöss och land är dokumenterade i bilder.

När vi får in bilder som vi inte vet något om, börjar ett detektivarbete. Vi försöker få fram årtal, var i samhället, och vem/vilka som finns med på bilden. Ett jobb som kan vara nog så svårt, särskilt nu när våra äldsta medarbetare har slutat. Sedan ska bilden kategoribestämmas, registreras och skrivas bildbeskrivning för att sedan sättas i respektive pärm.
För några år sedan fick vi erbjudandet av Media Copy att de kunde scanna bilder och annat material. Vi lämnade in allt material som vi inte har haft tid att bearbeta. I våras var det klart och det blev ca 13000 bilder, som vi nu måste gå igenom och ta hand om. Många bilder måste sorteras bort, då de suddiga och har dålig kvalitet, många bilder härrör från andra samhällen o de måste vi sortera och lämna till respektive bildarkiv.

Dessutom har vi Ingemar Olssons stora databas, som innehåller ca 37000 namn på personer från Sotenäset o även några delar av Bro församling. Ingemar Olsson är född och uppvuxen på Fisketången. Hans databas är en ovärderlig skatt om man släktforskar.

Vi vet att det finns så många områden i samhället, som man skulle kunna dokumentera i ord och bild och ge ut i små häften. Som t ex alla våra små företag som funnits i samhället. Vi har en lång historia inom konservindustrin som vi tror många skulle vara intresserade av att läsa om. Vi har en djup rotad tradition inom fisket, det har funnits många små butiker, som bagerier, mjölk,- kött, o fiskaffärer, sybehör, bokhandel, färghandel, det fanns affärer som bara sålde underkläder osv. Det fanns en affär inom varje område. Det fanns små caféer o matställen, många i själva bostaden. Det fanns stenhuggerier, där det idag finns bostäder. Det finns egentligen hur mycket som helst att berätta om, men vi är för få personer för att hinna med att inhämta information och bearbeta den.

Arkivet har ett stort kulturhistoriskt arv att förvalta. Det gör vi genom att föra vår historia och samhällsbild vidare till senare generationer. Det är av yttersta vikt, då våra samhällen och näringsgrenar står under ständig utveckling och många av de gamla näringsgrenarna och samhällsbilderna inte längre finns kvar. Varje samhälle har en själ, och för att hitta den måste man fördjupa sig i de tidigare bosättningarna, generationerna, kulturen och traditionerna. Det gör man bäst i att titta på de gamla bilderna, där man hittar svaren.


Så Hjärtligt Välkommen till:


KUNGSHAMNS BILDARKIV